Open Data Barometer Ấn bản cho những người dẫn đầu Từ lời hứa tới thực hiện bản dịch sang tiếng Việt

‘Open Data Barometer: Ấn bản cho những người dẫn đầu – Từ lời hứa tới thực hiện’ – bản dịch sang tiếng Việt.
AI LÀ NHỮNG NGƯỜI DẪN ĐẦU THẾ GIỚI VỀ DỮ LIỆU CHÍNH PHỦ MỞ CỦA NĂM 2018? HỌ SO VỚI NHAU VÀ SO VỚI CÁC QUỐC GIA KHÁC NHƯ THẾ NÀO? VÀ DỮ LIỆU MỞ CÓ THỂ GIÚP CHO CHÍNH PHỦ MỞ NHƯ THẾ NÀO?
https://vnfoss.blogspot.com/…/open-data-barometer-ban-cho-n…
hoặc: https://letrungnghia.mangvn.org/…/open-data-barometer-an-ba…

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *