Nhiều người ít học nhưng vẫn rất thành công trong đời

Nhiều người ít học, nhưng vẫn rất thành công trong đời. Chẳng phải bởi lòn cúi, cơ hội hay chụp giựt gì. Họ vẫn sống đàng hoàn, tử tế. Chịu khó tìm hiểu, dễ thấy, hầu hết, đều biết hạn chế của mình, và đặc biệt, đều biết suy nghĩ như là để tìm cách GIẢI BÀI TOÁN THỰC TẾ của chính mình. Họ không viễn vông, không dựa vào các BÀI TOÁN MẪU. Chính nhờ biết hạn chế của mình, mà họ thấy rõ ràng hơn các đại lượng thực tế liên quan tới mình, và các quan hệ giữa chúng. Từ đó, họ dễ dàng nhận ra, bài toán thực tế của mình là bài toán nào, thuộc dạng gì…
Khi nhắc chuyện này, tôi nghĩ đến nhiều ông/bà gọi là “trí thức”, nhiều nhà “hoạt động dân sự” hiện nay. Họ “làm việc” như những… con khỉ!

2 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *