Nếu chưa trải qua việc nhịn và thay đổi ăn uống mình sẽ không đọc và dù có đọc cũng cho đó là chuyện của người khác chẳng liên quan

Nếu chưa trải qua việc nhịn và thay đổi ăn uống, mình sẽ không đọc và dù có đọc cũng cho đó là chuyện của người khác, chẳng liên quan.
Nhưng sau khi mình thử nghiệm các kiểu nhịn ăn, ăn thuần thực vật, chỉ ăn trái cây, chỉ ăn rau, chỉ uống nước ép và ăn hạt, ăn chay, low carb, ăn gạo lứt… thì phát hiện ra mấy thứ rất có giá trị với cuộc “cách mạng bản thân” như này:
1. Con người đang ăn quá nhiều. Điều này không cần thiết. Vừa tốn kém thời gian, tiền bạc và hủy hoại bản thân.
2. Con người luôn sợ đói nên ko cho dạ dày và cơ thể cơ hội nào để thích nghi với sự rỗng ruột. Và điều này cần thiết để biết mức giới hạn có thể chịu đựng của cơ thể. Ai muốn giảm cân phải hiểu điều này.
3. Con người ngày ăn càng nhiều loại thức ăn tạp, chế biến sẵn và làm mất sự kết nối với tự nhiên và sự nhạy cảm trong vấn đề nhận biết nhu cầu bản thân và vị trí của mình trong trật tự tự nhiên. Nên tự coi mình là trung tâm của vũ trụ.
4. Kiểm soát ăn uống sẽ kiểm soát sức khỏe và chữa lành bệnh “ăn hại”. Kèm theo là mở đường cho những cuộc cách mạng bản thân trong mọi lĩnh vực, bao gồm cả khai mở tâm trí.
Không tin bạn hãy thử một cách từ từ!
Mình thì luôn ước không phải ăn gì hay chỉ ăn khi muốn. Thế thì mình sẽ bay lên trời cùng tiên????

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *