Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của luật An ninh mạng đã được văn phòng chính phủ lẳng lặng tung ra từ ngày 03 10 và chỉ gửi cho một số cơ quan để lấy ý kiến

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của luật An ninh mạng đã được văn phòng chính phủ lẳng lặng tung ra từ ngày 03/10 và chỉ gửi cho một số cơ quan để lấy ý kiến.
Nghị định dưới luật này nếu được thông qua, sẽ quản lý đến cả số thẻ tín dụng, hồ sơ tài chính và quan điểm chính trị của từng công dân Annam xứ có sử dụng Internet.
Cũng theo dự thảo nghị định, doanh nghiệp bị buộc phải lưu trữ các dữ liệu cá nhân này của khách hàng vĩnh viễn.
Phải chăng đây là bước đầu để đàn em cộng sản Annam đi theo gương quản lý số hóa toàn dân một cách triệt để, “không góc khuất” của quan thầy Trung Hoa dự định sẽ hoàn thiện vào năm 2020?
Dân Annam sẽ chọn thái độ nào trước những tham vọng đầy bạo ngược này của nhà cầm quyền cộng sản?
Đọc toàn văn dự thảo Nghị định ở đây:
https://drive.google.com/…/1gBwAnqcdtEloR9dk0A3Pmz4mbz…/view
Hashtag: #ANM

2 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *