Có cần phải hâm mộ nhau quá đáng thế ko

Có cần phải hâm mộ nhau quá đáng thế ko. Nhờ anh em vào báo cáo tài khoản giả mạo này giúp. Hắn đang lấy ảnh mảo danh mình để đi lừa đảo mọi người.
Thằng cu em này theo điều tra ban đầu từng học cao đẳng thú y tại học viện nông nghiệp. Giờ đang là kỹ sư trại DaBaco.

59 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *