Có cái chuyện hay gây một sự phiền não nhất định cho ông Ngoại Long

Có cái chuyện hay gây một sự phiền não nhất định cho ông Ngoại Long. Đó là mọi người inbox hỏi về marketing, mà đôi khi mình lỡ tay bấm vào, chỉ seen, không kịp trả lời, thế là bị giận T.T Rồi thì, có những lúc nhiều người lại hỏi cùng một câu hỏi, thật tình là để trả lời lại cũng là một sự bất tiện và lười nhẹ 🙁 Có một cái nền tảng nào đó về hỏi đáp thì cũng có vẻ là một điều hay ho, thì may quá có hội mấy bạn làm sản phẩm Ftora.vn, trang hỏi đáp đầy đủ các lĩnh vực, trong đó tất nhiên là có marketing.
Mọi người có thể lên đó đặt câu hỏi, ông Ngoại Long sẽ là người trả lời (hoặc có các anh chị khác chuyên hơn, giỏi hơn Long sẽ trả lời). Thậm chí có lúc chưa cần hỏi thì đã có câu hỏi và trả lời đúng ý bạn trên đó rồi.
Đang quỡn cuối từn mọi người vào đây http://bit.ly/2NnddQ8 đặt câu hỏi và ông Ngoại Long sẽ hơi hơi nhanh chóng trả lời nhé 😀

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *